--> Skip to main content


Vaishnava Akhadas Participating in Nashik Kumbh Mela - Vaishnava Panthiya Akhadas

During Nashik Kumbha Mela there are various Vaishnava Akhadas participating in the in the Shahi Snan. They are followers of Vishnu, they practice puja and rituals as per Vaishnava teachings, and they are known as Vaishnava Panthiya Akhadas.

Various Vaishnava Akhadas participating in the Nashik Kumbh Mela are

Shree Nirmohi Aai Akhada
Shree Nirvani Akhada
Shree Digambar Akhada